جزوه ترمودینامیک رشته مهندسی مکانیک استاد صفری فرد

35,000 تومان