جزوه ترمودینامیک رشته مهندسی شیمی استاد صفری فرد

48,000 تومان