جزوه ترمودینامیک رشته مهندسی شیمی استاد صفری فرد

38,000 تومان